Drukuj

Informacja dla rodziców przed chrztem dziecka

 

 Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów - konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła. por. Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 849

 

Przed chrztem:

  1. Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.
  2. Wymagane dokumenty: odpis metryki urodzenia z USC,
  3. Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Rodziców i chrzestnych obowiązuje spowiedź.
  4. Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza proboszcza.

 

 

 

 

 

Rodzice chrzestni:

Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.

Chrzestnym nie może więc być każdy. Więcej, Kościół stawia osobom, które maja być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania. Chrzestnym może być ten, kto:

- jest katolikiem;

- ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;

- jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;

- przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

- prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;

- prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);

- nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.

Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego"), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności (np. popierającej aborcję, małżeństwa homoseksualne, używanie środków antykoncepcyjnych, negującej wartość Eucharystii czy spowiedzi oraz sakramentu małżeństwa itd.).

Musi przecież, wraz z rodzicami dziecka, wyznać wiarę, w której dziecko ma być ochrzczone, i wyrzec się wszelkiego zła!

Powinna być to osoba bliska rodzinie dziecka, mająca z nią częste kontakty (czy może dbać o wiarę dziecka chrzestny, który widuje chrześniaka raz czy dwa razy w roku?). Chrzestny powinien również cieszyć się autorytetem, tak, by w razie potrzeby, mógł zwrócić uwagę dziecku i jego rodzicom na błędy czy braki wychowania.

To dlatego, gdy chrzestny nie jest osobiście znany proboszczowi, wymagane jest zaświadczenie z jego rodzinnej parafii, ze jest osobą wierzącą i praktykującą.

 

 

 

 

 

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi następujące osoby:

1. Nie ochrzczone.

2. Należące do jakiejś sekty religijnej.

3. Które publicznie zaparły się wiary.

4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.

5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.

6. Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.(wspólne zamieszkanie bez ślubu)

    

 

Obowiązki rodziców dziecka:

 

Obowiązki rodziców chrzestnych:

Chrzest jest początkiem nowego życia - życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje
nazwany po imieniu. Powinno to być imię świętego, który ma być w życiu wzorem i patronem.

 

W naszej parafii:

1. Chrzest winien być udzielany uroczyście w Niedzielę, wobec zgromadzonej wspólnoty kościoła parafialnego,

2. Termin chrztu jest uzgadniany z Księdzem proboszczem,

3. Należy przygotować: świecę, białą szatkę,

4. Rodzice i chrzestni gromadzą się 10 minut przed Mszą Święta pod chórem kościoła, oczekując na kapłana,