Ołtarz główny
Parafia z lotu ptaka
Widok z chóru
24-o godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Panorama parafii

Rycerstwo Niepokalanej

 

Założone przez św. Maksymiliana M. Kolbego  16 października 1917 roku  stawia sobie za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną.

 


Program Rycerstwa Niepokalanej

CEL:
Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieka i za pośrednictwem Niepokalanej.

WARUNKI:
1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

ŚRODKI:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki – to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

AKT ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ
O Niepokalana – nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano:
„Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Koło Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Stanisława Kostki w Niskowej  powstało 8 grudnia 2016r.  w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Liczy ponad 20 członków. Opiekunem jest  proboszcz ks. Krzysztof Prokop.

Spotkania Koła odbywają się w II poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00  .

I sobota miesiąca Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi
o godz. 800 a godz. 730 modlitwa różańcowa.

 

Nie umarł, oddał życie. 80. rocznica męczeńskiej śmierci

 św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Styczeń

Abyśmy, przyjmując przesłanie męczennika z Auschwitz, starali się być światłem

 w ciemnościach naszego świata, który potrzebuje nadziei.

Luty

Aby św Maksymilian inspirował nas swoją postawą solidarności w przyjmowaniu

chorych i umacnianiu przygnębionych, głosząc Jezusa, źródło życia i nadziei.

Marzec

Aby Wielki Post był czasem sprzyjającym naszej przemianie zgodnie z kryterium

miłości i solidarności, jak uczy nas św Maksymilian.

Kwiecień

Aby radość Zmartwychwstałego wypełniała nasze serce i pozwalała nam

przekazywać Jego miłość.

Maj

Aby przykład dany nam przez Niepokalaną pobudzał nas do bycia żywym

znakiem owoców Ducha Świętego na tym świecie Czerwiec – Aby Eucharystia

ożywiła naszego ducha i sprawiła, że będziemy nieść innym nadzieję i miłosierdzie.

Czerwiec

Aby Eucharystia ożywiła naszego ducha i sprawiła, że będziemy nieść innym

nadzieję i miłosierdzie.

Lipiec

Aby św. Maksymilian i Niepokalana, Matka Miłości, uczyli nas miłości, która czyni

nas lepszymi ludźmi i autentycznymi świadkami cnót chrześcijańskich.

Sierpień

Aby miłość i oddanie św. Maksymiliana stały się dla każdego rycerza bodźcem

do całkowitego i bezwarunkowego oddania się Niepokalanej.

Wrzesień

Aby nasza relacja z Niepokalaną była dojrzała i stała się fundamentem naszej

drogi do świętości na wzór św. Maksymiliana.

Październik

Abyśmy, jako rycerze Niepokalanej, coraz bardziej rozumieli piękno pracy dla

zbawienia ludzi, które oparte jest na „tak” wypowiedzianym przez Niepokalaną

oraz na wzór żarliwości św. Maksymiliana.

Listopad

Aby Męczennik miłości pobudzał nas do przyjęcia radykalnego świadectwa

o Królestwie Bożym.

Grudzień

Aby Dzieciątko Jezus pociągało nas swoją czułością i napełniało pokojem

tak potrzebnym sercom rozczarowanym i pozbawionym sensu życia.