Ołtarz główny
Parafia z lotu ptaka
Widok z chóru
24-o godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Panorama parafii

Róże Różańcowe

 

Obietnice różańcowe złożone przez Najświętszą Marię Pannę św. Dominikowi

 • Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
 • Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali różaniec, zachowam szczególne łaski.
 • Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
 • Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
 • Ci którzy będą zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
 • Ci którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
 • Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
 • Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych
 • Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością Odmawiały różaniec.
 • Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
 • To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
 • Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
 • Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
 • Ci, którzy-wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi - prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
 • Nabożeństwo do mego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania

 

 

Już w średniowieczu powstały wspólnoty, gromadzące się by odmawiać różaniec. Pierwsze Bractwo Różańcowe założył w 1470 r. bł. Alanus de Rupe, a pięć lat później w Kolonii podobną wspólnotę utworzył dominikanin Jakub Sprenger. W Europie istniały setki bractw różańcowych, do których należeli królowie i książęta, wielcy wodzowie i dostojnicy Kościoła. Wśród wielkich czcicieli różańca jest papież Leon XIII, autor 13 encyklik różańcowych. Pisał on, że różaniec uczy mądrego przeżywania codzienności w tajemnicach radosnych, swoich cierpień - w tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe w tajemnicach chwalebnych. Papież Jan Paweł II powiedział: "Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...) Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania".

Do Polski modlitwa różańcowa dotarła w średniowieczu. Do Bractwa Różańcowego należeli m. in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie - Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.
Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot.
Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z "piętnastu węgli", z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne", wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.
Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju.
Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi" ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii". Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

 

CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, został zatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego  (fragmenty)

 1. Żywy Różaniec oznacza:
 • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
 • Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (...)
 • Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

 

 1. Przyjmowanie do Żywego Różańca
 • Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po Mszy św. lub nabożeństwie. (...)
 • W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych. (...) Przy uzupełnianiu przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby, która umarła lub na stałe wyjechała. (...) Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. opiekuna. Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy zelatorzy Żywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera Przełożonego i zastępcę. (...)

 

III. Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. (...) Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic. (...)
Zmiana tajemnic następuje w każdą piwerwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godzinie 8:00. Zawsze przewodniczy jej ks. opiekun, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

 

 1. Obowiązki w Żywym Różańcu
 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (...)

 

 

 

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

 


Róża Różańcowa Matek
p.w. Św. Anny

Zelatorka – Wanda Wilk

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Lucyna Bugajska

2

Elżbieta Burzelić

3

Ewa Duda

4

Urszula Dyrek

5

Stefania Hasior

6

Bronisława Kawalec

7

Maria Kocoń

8

Anna Kulig

9

Halina Kulig

10

Teresa Sromek

11

Barbara Migacz

12

Cecylia Mordarska

13

Helena Oleś

14

Stanisława Pawlik

15

Wiesława Pajor

16

Elwira Smoleń

17

Anna Szewczyk

18

Anna Tomaszek

19

Wanda Wilk

20

Zofia Wnęk


Róża Różańcowa Matek
p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Zelatorka – Halina Nidecka

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Maria Berdychowska

2

Teresa Fryc

3

Marta Gołąb

4

Anna Jojczyk

5

Janina Kumor

6

Małgorzata Kuźma

7

Lucyna Krajewska

8

Beata Mordarska

9

Agata Migacz

10

Halina Nidecka

11

Anna Pasiut

12

Ewa Pasiut

13

Kazimiera Pasiut

14

Maria Szabla

15

Bogumiła Szemla

16

Wiesława Szewczyk

17

Genowefa Śmierciak

18

Maria Wolna

19

Agata Zaryczny

20

Anna Zaryczny

 

Róża Różańcowa Matek
p.w. Św. Katarzyny ze Sieny
Zelatorka – Halina Zaryczny

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Maria Bawołek

2

Zofia Dobosz

3

Weronika Jojczyk

4

Agata Kulig

5

Janina Kulig

6

Maria Kumor

7

Zofia Kumor

8

Kunegunda Migacz

9

Teofila Migacz

10

Wioletta Migacz

11

Helena Pasiut

12

Kunegunda Pasiut

13

Zofia Plata

14

Barbara Szewczyk

15

Maria Szewczyk

16

Wioletta Szewczyk - Kulig

17

Halina Zaryczny

18

Józefa Zaryczny

19

Wanda Zaryczny

20

Władysława Zaryczny

   

Róża Różańcowa
p.w. Św. Moniki
Zelatorka – Barbara Jewuła

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Agata Borek

2

Weronika Borowicz

3

Maria Gniewek

4

Halina Hapko

5

Stanisława Jasińska

6

Barbara Jewuła

7

Maria Kogut

8

Krystyna Kojs

9

Marta Kumor

10

Maria Łęczycka

11

Bożena Łukasik

12

Maria Ogorzałek

13

Józefa Olech

14

Anna Potoczek

15

Stanisława Rymarczyk

16

Janina Sarota

17

Maria Stępień

18

Maria Studzińska

19

Wanda Szabla

20

Władysława Tabor

 

Róża Różańcowa Matek
p.w. Św. Kingi

Zelatorka – Magdalena Kumor

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Magdalena Kumor

2

Bogumiła Firlej

3

Ewa Sromek

4

Barbara Leśniak

5

Krystyna Mordarska

6

Zofia Bodziony

7

Bernadetta Zabrzeńska

8

Krystyna Kowalczyk

9

Halina Ogorzałek

10

Bogumiła Pasiut

11

Irena Kumor

12

Genowefa Zaryczny

13

Władysława Zaryczny

14

Aniela Samek

15

Halina Kuzak

16

Romana Zaryczny

17

Emilia Grzybowska

18

Bronisława Pasiut

19

Kazimiera Lorek

20

Józefa Mężyk

 

Róża Różańcowa Matek
p.w. Św. Cecylii

Zelatorka – Józefa Kozyra

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Maria Bieszczad

2

Maria Bodziony

3

Irena Koszelak

4

Ewa Kozyra

5

Józefa Kozyra

6

Grazyna Kulig

7

Małgorzata Mordarska

8

Stanisława Orzechowska

9

Maria Pędzich

10

Maria Plata

11

Grażyna Ruchała

12

Janina Rusek

13

Urszula Sikora

14

Maria Śmiałek

15

Maria Tomaszek

16

Grażyna Wastag

17

Józefa Wnęk

18

Kazimiera Wysowska

19

Elzbieta Żelechowska

20

Bogumiła Żytkowicz

 

 Róża Różańcowa Matek
p.w. Św. Faustyny Kowalskiej
Zelatorka – Stanisława Jaskulska

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Bernadetta Chlipała

2

Elżbieta Górszczyk

3

Małgorzata Gurgul

4

Lidia Iwańska

5

Stanisława Jaskulska

6

Beata Kawalec

7

Beata Kawalec

8

Stefania Kumor

9

 

10

Stanisława Łukasik

11

Janina Małek

12

Marta Olech

13

Lidia Orlecka

14

Maria Piątek

15

Małgorzata Popiela

16

Anna Ruchała

17

Joanna Rymarczyk 

18

Wanda Rymarczyk

19

Ewa Sejud

20

Elżbieta Tobiasz

 

Róża Różańcowa Ojców
p.w. Św. Stanisława Kostki
Zelator – Stanisław Borek 

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Stanisław Borek

2

Paweł Czernecki

3

Dubag Bogić 

4

Ryszard Jaskulski

5

Andrzej Kogut

6

Józef Kumor

7

Jerzy Łukasik

8

Ryszard Orlecki

9

Józef Orzechowski

10

Stanisław Pasionek

11

Józef Piątek

12

Marian Potoczek

13

Zdzisław Pulit

14

Wojciech Rymarczyk

15

Stanisław Sejud

16

Sebastian Sierotowicz

17

Jan Stępień

18

Kazimierz Studziński

19

Dariusz Szabla

20

Józef Tobiasz

 

Róża Różańcowa Ojców
p.w. Św. Maksymiliana
Zelator – Stefan Szewczyk

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Stanisław Bawołek

2

Grzegorz Berdychowski

3

Stanisław Kulig

4

Grzegorz Kumor

5

Stanisław Kumor

6

Janusz Marczyk

7

Kazimierz Migacz

8

Krzysztof Migacz

9

Leon Migacz

10

Stanisław Migacz

11

Zygmunt Migacz

12

Mieczysław Pasiut

13

Sylwester Plata

14

Piotr Smoleń

15

Ignacy Szewczyk

16

Marian Szewczyk

17

Stefan Szewczyk

18

Jan Zaryczny

19

Szczepan Zaryczny

20

Roman Zaryczny

 

Róża Różańcowa Ojców
p.w. Św. Jana Ewangelisty

Zelator – Zygmunt Pasiut

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Władysław Franczyk

2

Andrzej Gołąb

3

Jan Jojczyk

4

Jan Kowalczyk

5

Jan Kulig

6

Jan Kumor

7

Jan Kumor

8

Jan Kuzak

9

Grzegorz Migacz

10

Kazimierz Nidecki

11

Henryk Pasiut

12

Henryk Pasiut

13

Tadeusz Pasiut

14

Zygmunt Pasiut

15

Józef Sromek

16

Leszek Szemla

17

Krzysztof Zabrzeński

18

Stanisław Zaryczny

19

Sylwester Zaryczny

20

 

Róża Różańcowa Ojców
p.w. Św. Wincentego a Paulo
Zelator – Tomaszek Wincenty

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Józef Bieszczad

2

Władysław Dyrek

3

Bogdan Duda

4

Kazimierz Kawalec

5

Antoni Kulig

6

Mirosław Mordarski

7

Jan Mordarski

8

Czesław Oleś

9

Jan Pajor

10

Stanisław Ruchała

11

Julian Rusek

12

Marek Szewczyk

13

Ignacy Śmiałek

14

Józef Tomaszek

15

Marian Tomaszek

16

Wincenty Tomaszek

17

Mieczysław Wastag

18

Marian Wysowski

19

Wojciech Wilk

 20

 Mieczysław Załubski